Ontheffing verleend

Ontheffing verleend

Het Ministerie heeft ontheffing verleend aan de KNVvL voor het houden van het NK Drone Race 2017. Ontheffing De organisatie van het NK Drone Race is verheugd om te kunnen melden dat de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie