Materiaal

Als deelnemer van het NK F3U ben je zelf verantwoordelijk voor het in goede staat verkeren van je materialen zoals drone, zender etc. De commissie van het NK welke hiervoor verantwoordelijk is kan je deelname weigeren indien je materialen niet aan alle voorgeschreven veiligheidsregels voldoet. Voor elke wedstrijd wordt het wedstrijdmateriaal gecontroleerd.

Parcours

De wedstrijden van het NK F3U worden gehouden op de vliegvelden van diverse modelvliegclubs in Nederland. Alle veiligheidsregels welke gehanteerd worden bij de club waar het NK te gast is dienen gerespecteerd en nageleefd te worden. Indien u hier geen gehoor aangeeft zal de commissie van het NK je kunnen weigeren voor verder deelname aan die wedstrijd voor het NK.

Publiek

Om het publiek te laten genieten van de races zal het parcours afgeschermd worden met veiligheidsnetten van minimale afmetingen.

Het is op straffe van uitsluiting ten strengste verboden om buiten het parcours te vliegen!

Aansprakelijkheid

De organisatie van het NK F3U kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor  schade en/of letsel aan personen of goed welke door u veroorzaakt wordt.

Bij schade, welke door je is veroorzaakt zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op je eigen WA verzekering. Bij je aanmelding wordt er daarom ook gevraagd naar de gegevens van je WA verzekering.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn